Fjärrhantering & fjärrövervakning av IBM i och IBM p

Fjärrhantering & fjärrövervakning av IBM i och IBM p

Att övervaka och effektivt hantera IBM i och IBM p utöver de många andra aspekterna av IT-infrastrukturhantering kan bli resurskrävande och dyrt. BCE Sweden AB har lösningar för hantering av IBM i och IBM p som automatiserar dessa uppgifter och erbjuder proaktiva lösningar på förestående problem.

Fjärrövervakning och -hantering från BCE Sweden AB innebär en förvissning om att erat IBM p eller IBM i kommer att leverera maximal produktivitet genom optimerad drifttid. Därmed bärs er verksamhet alltid upp av den motståndskraftiga IT-infrastruktur som du behöver för att lyckas.

Fjärrövervakning av IBM i och IBM p

BCE Sweden ABs fjärrövervakning och -hantering övervakar alla viktiga aspekter av era IBM i/IBM p-tillgångar. Alla problem som uppstår utlöser varningar och genererar förebyggande eller korrigerande aktiviteter i supportlaget.

Vi ser till att den relevanta resursen är medveten om när ett problem är på väg att uppstå, så att vi kan lösa det i förväg och minimera effekterna på din verksamhet.